බගවන්තලාව මෝරා තේ වතුයායේ පිහිටි ජාතික වැවිලි කළමනාකරණ ආයතනයේ පවත්වාගෙන යන නිරෝධායන හා ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයේ සිටින කොවිඩ් ආසාදිතයින් ඊයේ (24) උදෑසන ලබාදුන් ආහාර වේල ප්‍රතික්ෂේප කර තිබුණා.

ඒ එම කෑම ආහාරයට ගැනීමට නුසුදුසු බව පවසමින්.

ආහාර වල පණුවන් සිටි බවත් ඒ පිළිබඳ ව කිසිවෙක් වගකීමක් නොගන්නා බවත් එම ස්ථානයේ ප්‍රතිකාර සඳහා රඳවා ඇති පිරිස් පැවසුවා.

“මෙතන හම්බවෙන කෑම සාමාන්‍ය මනුස්සයෙකුට කන්න පුළුවන් විදිහේ කෑම නෙමෙයි. උදේ කෑම එකේ පණුවෙක්. දැන් ඒක කිව්වාම මෙතන වගකීමක් ගන්න නිලධාරියෙක් නැහැ. වතුර ටිකක් නෑ. අපි සත්තු නෙමෙයි,” යනුවෙන් එහි පුද්ගලයෙකු පැවසුවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here