පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක අධිකරණයට අපහාස කිරීම සම්බන්ධයෙන් වන නඩුව අද කැඳවනු ලැබුවා.

එහිදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව මීට සුළු වෙලාවකට පෙර ලබා දුන්නා.

ඒ අනුව වසර 4කට බරපතල සිර දඩුවම් නියම කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණය කළා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here