කොරෝනාවට එරෙහි එන්නතක් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය හරහා ලැබෙන්නේ නම් එය බොහෝ දුරට ඔක්ස්ෆර්ඩ් එන්නත විය හැකි බව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ප්‍රතිශක්තිවේද සහ අණුක වෛද්‍ය විද්‍යා අධ්‍යන අංශයේ මහචාර්‍ය නීලිකා මලවිගේ පවසනවා.

ෆයිසර් එන්නතට මේ වන විට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අනුමැතිය හිමිව තිබුනද එම එන්නත අධි ශීත තත්ව යටතේ ගබඩා කිරීමේ ගැටළුවක් පවතින අතර ඊට සාපේක්ෂව ඉහළ මුදලක් වැයවීම ගැටළුවක් විය හැකි බව ඇය පවසනවා.

ඔක්ස්ෆර්ඩ් එන්නත සඳහා එක් පුද්ගලයෙකුට රුපියල් 1400ක් පමණ මුදලක්ද, ෆයිසර් එන්නත සඳහා එක් පුද්ගලයෙකුට රුපිටල් 8000ක් පමණ මුදලක්ද වැය වනු ඇති බව ඇය පවසා සිටිනවා.

ඒ අනුව මෙරටට වඩාත් සුදුසු එන්නත කුමක්ද යන්න ඉදිරියේදී තීරණය වනු ඇති බවයි ඇය පෙන්වා දෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here