අ.පො.ස.සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය 2021 මාර්තු 01 වනදා සිට මාර්තු 11 වනදා දක්වා පවත්වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here