හුදෙකලා කර ඇති බොරැල්ල සිසිර උයන ප්‍රදේශයේ ජනතාව අද විරෝධතාවයක නිරත වුණා.

ඒ මේ වනවිට පවතින හුදෙකලා කිරීම හේතුවෙන් තමන් දැඩි අපහසුතාවයකට පත්ව ඇති බව පවසමින්.

විරෝධතාවයේ නියුතු පිරිස පවසන්නේ තවමත් රජය විසින් තමන් වෙත කිසිඳු සහනයක් ලබා දී නැති බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here