ඥාතීන් හා භාරකරුවන් ඉදිරිපත් නොවන කොවිඩ් ආසාදිත මිය ගිය අයවලුන් කිහිප දෙනෙකුගේ මළ සිරුරු රෝහල්වල එක්රැස් වී තිබෙනවා.

රජය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරන්නේ එම මාතෘ ශරීර රජයේ වියදමින් ආදාහනය කිරීමට උපදෙස් ලැබී ඇති බවයි.

මේ සඳහා පිරි වැය ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය විසින් ලබාදිය යුතු බවද වැඩිදුරටත් එම නිවේදනය සඳහන්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here