මහර බන්ධානාගාරයේ ඇති වූ කලබලකාරී තත්වය පිළිබඳ සොයා බලන කමිටු සාමාජිකත්වය සඳහා තමන් වෙනුවට වෙනත් නිලධාරියෙකු පත් කරන ලෙස ඉල්ලා පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්රි වෙත ලිපියක් යවා තිබෙනවා.

ඉකුත් ඉරිදා මහර බන්ධානාගාරයේ ඇති වූ කලබලකාරී තත්වය පිළිබඳ විමර්ශනය කරනු ලබන කමිටුව ඊයේ අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්රි විසින් පත් කරනු ලැබූ අතර එහි සාමාජිකයෙකු ලෙස පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයාද නම් කර තිබුණා .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here