කොළඹ මහනගර සභාවේ 78 දෙනෙකුට කොරෝනා ආසාදනය වී තිබෙනවා.

සතියකට පමණ පසු මෙලෙස නගර සභාව තුලින් වාර්තා වන වැටීම කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන මෙය වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here