මා ළඟටම තව ළං වෙලා ගීතය ගායනා කරන ප්‍රවීණ ගායක W.D. ආරියසිංහ අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා.

මිය යන විට ඒ මහතා 64 වන වියේ පසුවුවා

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here