ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් කොරෝනා රෝගයේ නව මට්ටම් 7ක් නම් කර ඇති බව වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ සඳහන් කරනවා.

මේ වනවිට එම මට්ටම් වලට අදාලව ලංකාව 3වන මට්ටමේ සිටින බවත් අවශ්‍ය පියවර ඒ අකාරයෙන් අරගෙන තිබෙන බවත් වෛද්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here