එංගලන්තය හෙට සිට ලබන දෙසැම්බර් 02 දින දක්වා මුළුමනින්ම වසා දමා හුදෙකලා කරන බව එරට අග්‍රාමාත්‍ය බොරිස් ජොන්සන් නිවේදනය කළා.

ඒ අනුව එංගලන්තය සති 4ක කාලසීමාවක් සඳහා මෙලෙස වසා දැමෙනවා.

මේ එරට ක්‍රියාත්මක වන දෙවන හුදෙකලා කිරීමයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here