මෙරට ප්‍රධාන ඉංග්‍රීසි පුවත්පතක මාධ්‍යවේදියෙකු කොරෝනා ආසාදනය වුවෙකු ලෙස හඳුනාගත් බව කොවිඩ්-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.

අදාළ මාධ්‍යවේදියා පාර්ලිමේන්තු වාර්තාකරුවෙකු වන අතර පසුගිය දින කිහිපයේදී ඔහු වාර්තා කටයුතු සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට ගොස් ඇති බවද සඳහන්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here