පානදුර කෙසෙල්වත්ත මත්ස්‍ය වෙළඳ සංකීර්ණය හුදෙකලා කර ඇති බව කොවිඩ්-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here