මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල යටතේ ක්‍රියාත්මක වන සියළුම කෞතුකාගාර තාවකාලිකව වසා දැමීමට පියවරගෙන ඇති බව එම අරමුදල නිවේදනය කරනවා.

පවතින වාතාවරණය හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව සඳහන්.

නිවේදනය පහතින්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here