ඇඳිරිනීතිය පවතින කාලසීමාවේදී මුහුදුබඩ දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය පිළිබඳ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විශේෂ නිවේදනයක් සිදු කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව විශේෂිත කාලසටහනක් යටතේ දුම්රිය ධාවනය සිදුවන බව එම නිවේදනයේ සඳහන්.

නිවේදනය පහතින්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here