කොරෝනා ආසාධිතයන්ගේ ආශ්‍රිතයන් මින් ඉදිරියට නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වලට රැගෙන නොයන බව යුධහමුදාපතිවරයා පවසනවා.

ඒ අනුව ඔවුන් නිවාසවල නිරෝධායනය කරන බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් පවසන්නේ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here