කොරෝනා ආසාදිතයින් හමුවු ප්‍රදේශ සලකුණු කල සිතියමක් කොරෝනා මර්දනය පිලිබද ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඊට අනුව මුලතිව් සහ වව්නියා යන දිස්ත්‍රික්ක 2ක හැර අන් සියලු දිස්ත්‍රික්ක වලින් රෝගින් වාර්තා වි තිබෙනවා.

ඉන් වැඩිම ප්‍රමාණය ගම්පහින් වන අතර එම අගය 3333ක්.

සම්පුර්ණ වාර්තාව පහතින් d31ebcb605f2f6171a8aabbcb3f611f14788bfb9202010

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here