ප්‍රධාන නගර ආශ්‍රිතව පවතින තදබදයට විසඳුම් ලෙස නගර පිවිසුම් මාර්ග හා විකල්ප මාර්ග පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම සහ පාලම් ඉදිකිරීමේ විශේෂ මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරනවා… – මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු

කොළඹ ඇතුළු දිවයිනේ සියළු දිස්ත්‍රික්කයන්හි ප්‍රධාන නගර ආශ්‍රිතව පවතින අධික මාර්ග තදබදයට විසඳුම් ලෙස එම නගරවල මහාමාර්ග හා අධික තදබදයක් ඇතැයි හඳුනාගත් නගර පිවිසුම් මාර්ග හා විකල්ප මාර්ග පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම සහ පාලම් ඉදිකිරීමේ විශේෂ මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන බව ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

ඒ අනුව මෙම විශේෂ මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන කොළඹ, මහනුවර, ගාල්ල, කුරුණෑගල සහ ගම්පහ යන ප්‍රධාන නගර කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ප්‍රථමයෙන් ආරම්භ කරන බව අමාත්‍යවරයා පවසයි. ඉන් අනතුරුව අනෙක් සියළුම දිස්ත්‍රික්කයන් හි මෙම මාර්ග මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන ආරම්භ කරන බවත් අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

විශේෂයෙන්ම දෛනික රාජකාරි වේලාවන් ආරම්භයේ දී හා අවසානයේ මෙම නගර වල පැය ගණනාවක ඇති වන මාර්ග තදබදය දෛනික ජන ජීවිතයට මහත් බාධාවක් බව අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු අවධාරණය කරයි.

මෙම විශේෂ මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ කොළඹ හා ඒ අවට ප්‍රදේශ වල රථවාහන තදබදය ඉවත් කිරීම සදහා හඳුනාගත් මාර්ග 9 ක් සංවර්ධන කිරීමට සැලසුම් මේ වන විට සකස්කර අවසන්ය. එමෙන්ම ගම්පහ නගරය හා ඒ අවට පවතින රථවාහන තදබදය ඉවත් කිරීම සඳහා හඳුනාගත් මාර්ග 15 ක් ද මහනුවර නගරය හා ඒ අවට පවතින රථවාහන තදබදය ඉවත් කිරීම සඳහා හඳුනාගත් මාර්ග 12 ක් ද ගාල්ල නගරය ඒ අවට පවතින රථවාහන තදබදය ඉවත් කිරීම සඳහා හඳුනාගත් මාර්ග 8 ක් සහ ඉත්තෑපාන සහ මාදු ගග හරහා පාලම් 02 ක් ඉදිකිරීමට පියවර ගෙන ඇත. එමෙන්ම කුරුණෑගල නගරයේ පවතින රථවාහන තදබදය ඉවත් කිරීම සඳහා අතුරු මාර්ගයක් ඉදිකිරීමටත්, වටරවුම් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීමටත් ඊට අමතරව යාංගල්මෝදර, අලව්ව, මහව සහ මුත්තෙට්ටුගල යන ප්‍රදේශ වල ගුවන් පාලම් ඉදිකිරීමටද මේ වන විට මූලික සැලසුම් සකස් කර ඇති බව අමාත්‍යවරයා වැඩි දුරටත් ප්‍රකාශ කරයි.

මෙම සියලුම මාර්ග පද්ධති වලට අදාල මාර්ග සංඥා පුවරු, ආලෝක සංඥා පද්ධතීන්, වටරවුම් යනාදියද මීට සමගාමීව සංවර්ධනය කිරිමට යෝජිතය.

මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා මේ අදහස් පලකලේ 2021-08-12 වන අද දින මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ශ්‍රවණාගාරයේ දී කොළඹ ඇතුළු ප්‍රධාන නගර ආශ්‍රිතව පවතින අධික මාර්ග තදබදයට විසඳුම් සොයාබැලීම සඳහා පැවති රැස්වීමෙන් අනතුරුවය.

මෙම අවස්ථාව මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආර්.ඩබ්.ආර් පේමසිරි, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති චමින්ද අතලුවගේ, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සර්ධා වීරකෝන් මහතා ඇතුළු නිළධාරීන් පිරිසක් සහභාගී වූහ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here