අළුතින් ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද VSI ක්‍රෂර් යන්ත්‍රයේ වැඩ ආරම්භ කිරීම

අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ හා ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සෞභාග්‍යය දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අනුව ක්‍රියාත්මක වෙමින් අබලි ද්‍රව්‍ය ලෙස භාවිතයෙන් ඉවත් කරන ලද යන්ත්‍රෝපකරණ නැවත ප්‍රතිනිර්මාණය කොට භාවිතයට ගැනීමේ සංකල්පයට අනුව කටයුතු කරමින් ගරු මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමන් විසින් ලබාදුන් උපදෙස් පරිදි ගනේවල්පොල මග නැගුම ආයතනයෙහි අබලි යන්ත්‍රෝපකරණ ලෙස පසුගිය කාලවකවානුවේ භාවිතයට නොගන්නා ලද යන්ත්‍ර කොටස් අලුත්වැඩියා කොට ගල්කුඩු නිපදවීම සඳහා අලුතින් ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද VSI ක්‍රෂර් යන්ත්‍රයේ නිෂ්පාදන කටයුතු ආරම්භ කිරීම මග නැගුම ආයතනයේ සභාපති චමින්ද බස්නායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා සිදු කරන ලදී.

ගරු මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා 2021-01-30වන දින මගනැගුම විධායක අධ්‍යක්ෂකතුමන් සමග ගනේවල්පොල මගනැගුම පෙරමුසු අංගනය හා වැඩබිම් නිරීක්ෂණය කළ මොහොතේ අලෙවි කළ නොහැකිව එකතු වී තිබූ 12.5mm ගල් කියුබ් 5000ක පමණ ප්‍රමාණයක් සඳහා වටිනාකමක් ලබාදීම පිණිස එම ගල් පූර්ව මිශ්‍ර නිෂ්පාදන සඳහා වර්ථමානයේ වැඩි ඉල්ලුමක් ඇති ගල්කුඩු නිෂ්පාදනය කිරීමට නවීන තාක්ෂණයෙන් යුත් VSI ක්‍රෂර් යන්ත්‍රයක් කඩිනමින් සවිකිරිමට විධායක අධ්‍යක්ෂතුමන් වෙත නියෝග කරන ලදී.

ඒ අනුව කඩිනමින් කටයුතු කරමින් අදාල VSI ක්‍රෂර් යන්ත්‍රය පමණක් ආනයනය කර අනෙකුත් උපාංග සියල්ල වැඩබිමේ භාවිතයට නොගෙන තිබූ යන්ත්‍ර කොටස්ද එක්කොට වැඩිදියුණුකර ගල්කුඩු නිෂ්පාදන යන්ත්‍රාගාරයක් ලෙස මාස 5ක පමණ කාලයකදී සකස් කරන ලදී.

මෙම යන්ත්‍රාගාරය සම්පූර්ණ වශයෙන්ම ආනයනය කරන්නේ නම් රුපියල් මිලියන 35 ක් පමණ වැය වේ. එනමුත් ඉපැරණි වසර ගණනාවක් භාවිතයට නොගෙන ඉවත් කර තිබූ යන්ත්‍ර කොටස් වැඩිදියුණු කර එකලස්කොට එම සැකසීම නිසා වැයවූයේ රුපියල් මිලියන 14ක පමණ මුදලකි. එහිදී VSI ක්‍රෂර් යන්ත්‍රකොටස් සඳහා රුපියල් මිලියන 11 ක පමණ මුදලක් ද අනෙකුත් යන්ත්‍රයේ නිර්මාණ කොටස් සඳහා රුපියල් මිලියන තුනක් පමණ ද වැය වී ඇත. මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ මෙම යන්ත්‍රය ප්‍රතිනිර්මාණ කටයුතු සිදු කරනු ලැබුවේ මගනැගුම ආයතනයේ සේවයේ නියුතු ඉංජිනේරු මහතුන්ගේ අධීක්ෂණයෙන් හා සේවකයන්ගේ ශ්‍රම දායකත්වයෙන් වීමයි.

තවද එම භාවිතයට ගත නොහැකිව එකතුවී තිබෙන ගල් කුඩු වල වර්තමාන වෙළෙඳපොළ වටිනාකම රුපියල් මිලියන 37 පමණ මුදලක් වේ. මෙම අලෙවි කළ නොහැකි ව එකතු වී තිබූ 12.5mm ගල් කියුබ් 5000ක පමණ ප්‍රමාණය මාස 3ක් පමණ කාලයකදී ගල්කුඩු බවට පරිවර්තනය කිරීමට මෙම අලුතින් සකසන ලද යන්ත්‍රය නිසා හැකියාව ඇත. එසේම දීර්ඝ කාලයක සිට පූර්ව මිශ්‍රණ නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය ගල්කුඩු හිඟයට මෙමගින් විශාල පිටුවහලක් වේ. ඉදිරියේ දී ක්‍රෂර් යන්ත්‍රාගාරයේ එකතුවන භාවිතයට ගත නොහැකි කළුගල් සියල්ල ගල්කුඩු බවට පරිවර්තනය කර ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට මෙමඟින් හැකියාව ඇති අතර අතිරික්තය බාහිර පාර්ශවයන්ට අලෙවි කිරීමෙන් අමතර ආදායමක් මගනැගුම ආයතනයට ලබා ගත හැකි වීම මෙහි සුවිශේෂීත්වයයි. එය මගනැගුම ආයතනය ලද මහත් ජයග්‍රහණයකි.

තවදුරටත් අමාත්‍යතුමාගේ උපදෙස් මත ඉදිරියේදීද මෙවැනි භාවිතයට නොගෙන ඉවත දමා ඇති යන්ත්‍ර කොටස් ප්‍රතිසංස්කරණය කොට නැවත භාවිතයට යෙදවීමට බලාපොරොත්තු වේ.

ඡායාරූපයෙන් දැක්වෙන්නේ මග නැගුම ආයතනයේ සභාපති චමින්ද බස්නායක මහතා විසින් VSI ක්‍රෂර් යන්ත්‍රය සහිත ගල් කුඩු නිෂ්පාදනාගාරය විවෘත කරන අවස්ථාවයි.

මෙම අවස්ථාවට මගනැගුම විධායක අධ්‍යක්ෂ කේ.එම්.එම්.ෂාකීර්, හිටපු මගනැගුම සභාපති ක්‍රිෂාන්ත කපුවත්ත, කළමණාකාර උපදේශක චන්ද්‍රසිරි, අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සාමාජිකයින්, සාමාන්‍යාධිකාරි ඇතුලු නිලධාරීන් පිරිසක් සහභාගි විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here