මාර්ග කිලෝ මීටර් 100,000 ක් සංවර්ධනය කිරීමේ ජාතික වැඩසටහන යටතේ 2021 ක වසර අවසන් වීමට පෙර මාර්ග කිලෝ මීටර් 25,000 ක් සංවර්ධනය කර ජනතාව වෙත ලබා දීම තම අමාත්‍යාංශයේ ඉලක්කය බැවින් , දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් එහි ප්‍රගතිය සතියක් පාසා ලබා ගෙන තමා වෙත ඉදිරිපත් කල යුතු බව මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි.

තවද එක් එක් දිස්ත්‍රික්කයේ මාර්ග සංවර්ධන ප්‍රගතිය නිරීක්ෂණය සදහා තමා පැමිණෙන බවත් කඩිනමින් ප්‍රමිතිගතව මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම අනිවාර්ය බවත් අමාත්‍යවරයා පැවසීය.අගෝස්තු මාසයේ සිට පෞද්ගලිකවම සියළු දිස්ත්‍රික්කයන් වෙත පැමිණෙන බවත් එවිට මාර්ග වල ප්‍රමිතිය , සංවර්ධනය පිලිබදව පැහැදිලි විස්තරයක් තමාට බලා ගත හැකි බව අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කරන ලදි.

තමන් මෙම නිරීක්ෂණ චාරිකාවල දී ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්ක වල සංවර්ධනය වන මාර්ග ව්‍යාපෘතීන් සිදු කරනු ලබන පළාත්භාර අධ්‍යක්ෂවරුන් , ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂවරුන් , ඉංජිනේරුවන් සහ කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සමග මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් ප්‍රාදේශීය කාර්යාල වලදී එම ව්‍යාපෘතීන් වල ප්‍රගතිය පිලිබදව සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බැවින් ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම් සංවිධානය කරන ලෙසට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ පළාත්භාර අධ්‍යක්ෂවරුන් දැනුවත් කරන ලෙසට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට උපදෙස් ලබා දෙන ලදි.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අනුව යමින් 2024 වර්ෂය අවසන් වන විට රටපුරා විහිදී ඇති මාර්ග කිලෝ මීටර් 100,000 ක් කාපට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කලේ මාර්ග කිලෝ මීටර් 100,000 ක් සංවර්ධනය කිරීමේ ජාතික වැඩසටහන යටතේ දිවයිනේ පුරා මේ වන විට ක්‍රියාත්මක කර ඇති ව්‍යාපෘතීන් වල වත්මන් තත්වය පිලිබදව පළාත්භාර අධ්‍යක්ෂවරුන් සමග පැවති සාකච්ඡාවේදීය.මෙම සාකච්ඡාව පසුගිය දා අමාත්‍යාංශීය ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here