කුරුණෑගල සැලසුම් සහගතව කෙරුණු කොවිඩ් පාලනය සඳහා වන එන්නත් ව්‍යාපෘතිය මේ වන විට දැඩි අවුල්සහගත තත්වයකට පවත් ඇති බවට කුරුණෑගල ජනතාව ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.

අද දිනයේ කුරුණෑගල සර්. ජෝන් කොතලාවල පාසලේ පැවැත්වෙන එන්නත් වැඩසටහන සඳහා ඉතා දිගු පෝලීම් බවට පත්ව ඇත්තේ මෙතෙක් කලක් කෙරුනු සැලසුම් සහගත ක්‍රියාවලිය වයඹ පළාත් නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂිකාව කඩාකප්පල් කිරීමත් සමගින් බවටයි තොරතුරු වාර්තා වන්නේ.

විශේෂයෙන්ම මෙතෙක් කාලයක් එන්නත් ලබා දීමේ වැඩසටහන කොවිඩ් සඳහා වැඩිම බලපෑමක් ඇති කුරුණෑගල එක් එක් ග්‍රම සේවා කොඨ්ඨාශ තෝරාගෙන එය භාර ග්‍රාමසේවක මහත්වරුන්ගෙන් පිළිවෙලකට ලයිස්තු ගෙන ඔවුන් සඳහා තදබදයක් ඇති නොවෙන ආකාරයට එක් එක් මධ්‍යස්ථාන ඇති කොට එයට කැඳවා මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

මෙම එන්නත් ලබා දීමේ වැඩසටහන් සදහා ප්‍රදේශිය ලේකම්වරුන් විසින් දැඩි කැපවීමෙන් සහ මහන්සියෙන් අධීක්ෂණය කර ඊට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙන ලදී.

එම ස්ථාන වලට එන ජනතාවට අවශ්‍ය වතුර බෝතලයේ සිට අවශ්‍ය ආහාර වේල් ලබා දීම සඳහා එහි ප්‍රදේශීය දේශපාලකයන්ගේ සහයෝගය ඇතිව මනා වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මකව ඇත..එය වඩාත් ජනප්‍රසාදයට පත්ව තිබුනාද නැද්ද යන වග, අදටත් එම ගම් පළාත්වල ජනතාවගෙන් අසා දැනගත හැකිය.

එහෙත් හිටි හැටියේම මෙම සියල්ල කඩාකප්පල් කරමින් අද දිනයේ සිට වයඹ පළාත් නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂිකාවගේ වුවමනාව සහ තනි කැමැත්ත පරිදි මෙතෙක් කල් සාර්ථකව සහ වඩාත් ආරක්ෂාකාරීව කෙරුන එම ක්‍රියාවලිය කඩාකපල් කරමින් අද දිනයේ නටා ඇති නාඩගම ඔබට පහත පින්තූර වලින් මනාව දැක බලාගත හැකිය.

3000ක් පමණ ජනතාව ඉතාමත් අනාරක්ෂිතව දිගු පෝලිම් වල රැඳී සිටින අතර, ඔවුන්ට වතුර බෝතලයක්වත් ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙලක් නැති බවටයි මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වන කුරුණෑගල ජනතාව සඳහන් කර සිටින්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here