තිස් වසරක විජයග්‍රහණයේ 12 වන සැමරුම නිමිත්තෙන් නාවික හමුදාවේ සහ ගුවන් හමුදාවේ නිලධාරීන් ඇතුළු සෙසු නිලයන් රැසකට උසස්වීම් ලබා දී තිබේ.

ඒ අනූව නාවික හමුදාවේ 1,968දෙනෙකු සඳහා උසස්වීම් ලබා දී ඇත.

නාවික හමුදාවේ නිලධාරීන් 64 දෙනෙකුට සහ විවිධ තනතුරුවලට අයත් නාවිකයන් 1‍,904ක් සඳහා එම උසස්වීම් ලබාදුන් බව ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව, නාවික හමුදාවේ කපිතාන් නිලයට නිලධාරීන් 04ක්, කොමාණ්ඩර් නිලයට නිලධාරීන් 11ක්, ලුතිනන් කොමාණ්ඩර් නිලයට නිලධාරීන් 27ක්, ලුතිනන් නිලයට එක් නිලධාරියෙකු සහ මධ්‍ය නිලධාරී ලෙස නිලධාරීන් 21ක් වශයෙන් නිලධාරීන් 64 සඳහා උසස්වීම් ලබා දීම සිදුවිය.

මේ අතර ගුවන් හමුදාවේ නිලධාරීන් 35 දෙනෙකුට ද උසස්වීම් ලබාදුන් බව ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව පවසයි.

එම උසස්වීම් ලබාදීම සිදුකෙරෙන්නේද විජයග්‍රහණයේ 12 වන සැමරුමට සමගාමීවය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here