කොළඹ Traffic නැති කිරීමට ජොන්ස්ටන් මැදිහත් වෙයි

කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ග 9ක් ඇතුළු විකල්ප මාර්ග පද්ධතිය රුපියල් මිලියන 23,380ක වියදමින් සංවර්ධනය කෙරේ.

කොළඹ හා තදාසන්න ප්‍රදේශ වල පවතින අධික මාර්ග තදබදයට විසදුම් ලෙස කොළඹ නගරයට ප්‍රවිශ්ඨ වන මාර්ග තදබදය අධික හදුනාගත් මහාමාර්ග 9ක් හා ඒ හා සම්බන්ධ විකල්ප මාර්ග පද්ධතිය රුපියල් මිලියන 23,380ක වියදමින් සංවර්ධනය කිරිමේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන බව මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි.

ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුව අවට මාර්ග පද්ධතියත්, කොළඹ හොරණ මාර්ගය හා බැදුණු විකල්ප මාර්ග පද්ධතියත් කඩුවෙල – මාළඹේ – කොළඹ මාර්ගය හා බැදුණු විකල්ප මාර්ග පද්ධතියත් සංවර්ධනය කෙරේ.

එමෙන්ම කිරිබත්ගොඩ – බත්තරමුල්ල දක්වා මාර්ග පද්ධතිය, කොළඹ – අඹතලේ මාර්ගය පද්ධතිය, බේස්ලයින් මාර්ගය හා බැදුණු මාර්ග හා මංසන්දි වැඩිදියුණු කිරිමද මේ යටතේ සිදු කරනු ලබයි.

උතුරු කොළඹ මාර්ග පද්ධතිය, වැල්ලවත්ත – දෙහිවල වෙරළබඩ මාර්ගය හා බැදුණු මාර්ග ඡාලය , හයිලෙවල් මාර්ගය හා සම්බන්ධ මාර්ග පද්ධතියත් මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ කඩිනමින් සංවර්ධනය කරනු ලබයි.

මෙම සියලුම මාර්ග පද්ධති වලට අදාල මාර්ග සංඥා පුවරු, ආලෝක සංඥා පද්ධතීන්, වටරවුම් යනාදියද මීට සමගාමීව සංවර්ධනය කිරිමට යෝජිතය.

කොළඹ නගරයට ප්‍රවේශ වීමේදී සිදුවන මාර්ග තදබදය නිසා රාජකාරී කටයුතු සදහා ගමන් කරන නිලධාරින් හා සේවකයන්ගේ මිනිස් ශ්‍රමය අපතේ යාමක් සිදු වේ. වාහන එකම ස්ථානයේ වැඩි වේලාවක් නවතාගෙන සිටීමට සිදු වීම නිසා ඉන්ධන නිරපරාදේ දහනය වීමෙන් අතිවිශාල මුදල් අලාභයක් සිදුවන බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

මාර්ග තදබදය ආර්ථික දියුණුවට බාධා එල්ල කරන අතර මේ හේතුවෙන් දිනකට විනාශ වී යන කාලය අති විශාලය. එමගින් රටේ ආර්ථිකයට විශාල හානියක් සිදු වේ. එමනිසා පසුගිය අයවැයෙන් මේ සදහා මුදල් වෙන්කර ඇති බැවින් 2021 වසර තුල මෙම සියළුම හදුනා ගත් මාර්ග වල සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කරන බව අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරන ලදී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here