එළඹෙන සඳුදා එනම් මැයි මස 17 වනදා සිට මැයි මස 31 වනදා දක්වා කාලය තුළ හැඳුනුම්පතේ අංකවලට අදාළව පුද්ගලයින් බැහැරව යෑමේ ක්‍රමවේදය ඉතා තදින් ක්‍රියාත්මකයි – නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ

ඉදිරි දිනවල සිය දෛනික කටයුතු සැලසුම් කිරීමේදී ජනතාව ඒ පිළිබඳව වැඩි අවධානයකින් කටයුතු කරන්න
හැඳුනුම්පතේ අංකවලට අදාළව එක් නිවසකින් එක් අයෙකුට පමණක් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සඳහා තමාගේ ළඟම පිහිටි වෙළෙඳසැළ වෙත පිවිසීමට අවස්ථාව

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here