මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ හෙනහුරා
දයා ගමගේ ඇමතිගේ ඔලිම්පස්.
තුඩාවේ සහෝදරයෝ හා සියෙරා සමාගමත් ඉබ්බන් සේ ඉබිගමනේ

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ දෙවන කොටස වන මීරිගම සිට පොතුහැර දක්වා වූ කොටසෙහි වැඩ තවමත් මන්දගාමී වී ඇති බව ජනතාව සඳහන් කරයි. යහපාලන ආණ්ඩු සමයේ මෙහි ඉදිකිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුවක් එවකට ඇමතිවරයකු වූ දයා ගමගේ මහතාගේ ඔලිම්පස් සමාගමට ලබාදී තිබුණි. නමුත් මෙහි ඉදිකිරීම් කටයුතු ප්‍රමාද වීම පිළිබඳව දිගින් දිගටම ජනතාවගෙන් පැමිණිලි ලැබී තිබිණි.

වර්තමාන ආණ්ඩුව පත්වී මේ ඉදිකිරීම් කඩිනම් කරන ලෙස දන්වා මිලියන 900කට අධික මුදලක් දයා ගමගේ මහතාගේ ඔලිම්පස් සමාගමට ලබා දුන්නද එහි ඉදිකිරීම් කටයුතු වල කඩිනම් කිරීමක් මේ වන තෙක් දක්නට නොලැබෙන බවද මහජනතාව පැමිණිලි කරති. තවද මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් කඩිනම් කිරීම සඳහා සියෙරා හා තුඩාවේ සහෝදරයෝ සමාගම්වලට කොන්ත්‍රාත් ලබා දුන්නත් ඔවුන් ද මෙම මාර්ගයේ වැඩ ඉතාම මන්දගාමී ලෙස සිදුකරන බව වැඩිදුරටත් ජනතාව පැමිණිලි කර සිටී.

ඔලිම්පස්, සියෙරා හා තුඩාවේ සමාගම් ආණ්ඩුව අපහසුතාවයට පත් කිරීමට කටයුතු කරන බවට ද ජනතාව මෙහිදී යෝජනා කර සිටින අතර ආණ්ඩුව අපහසු තාවට පත් කිරීමට මොවුන් කටයුතු කිරීමෙන් සිදුවන්නේ ජනතාවට මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය භාවිතයට තවත් කල් යන බව ඔවුන් වැඩිදුරටත් පවසා සිටිති. ජනතාව ඉල්ලන්නේ වගකීම් විරහිත ඔලිම්පස්, සියෙරා හා තුඩාවේ සහෝදරයෝ ඉවත්කර මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය කාර්යක්ෂම හා කඩිනමින් ඉදි කළ හැකි සමාගම් වලට ලබා දෙන ලෙසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here