ගතවු පැය 24 තුළ ආසාදිතයින් වාර්තා වීම ට අදාළ නිවේදනයට අනුව ඊයේ දිනය තුළ ආසාදිතයින් 519 ක් වාර්තා වී ඇත.

ඉන් 518ක් මෙරට ආසාදිතයින් වේ.

වැඩිම ආසාදිතයින් කොළඹින් වාර්තා වන අතර එය 122කි.

දුවයින පුරා ආසාදිතයින් වාර්තා වූ සෙසු දිස්ත්‍රික්ක 23ම ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව සියයට අඩුවීම විෂේශත්වයකි.

කොළඹ ට පසු වැඩිම ආසාදිතයින් ගණන ලෙස දැක්වෙන්නේ මහනුවරින් ය. එය 85කි.

මේ වන විට කොවිඩ් දෙවන රැල්ලේ ආසාදිතයින් ගණන 75000 ඉක්මවා ඇත.

මේ ආසාදිතයින් ව්‍යාප්තිය දැක්වෙන සටහනකි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here