මේ වසරේ මාර්තු 17 දිනට 1996 වර්ෂයේ ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ ජයග්‍රහණය ලබා  25 වසරක් සපිරෙනවා.
එම සංවත්සරය වෙනුවෙන් ලෝක කුසලානය ජයග්‍රහණය කළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලබන මාර්තු මාසයේ 26-28 යන කාල සීමාවේදී යාපනයේ පැවැත්වෙන ක්‍රිකට් තරගාවලියක් සඳහා ක්‍රීඩා කිරිමට නියමිතායි.
ලෝක කුසලානය ජයග්‍රහණය කළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම යාපනය කණ්ඩායමත් සමග මෙම තරගය ක්‍රීඩා කිරිමට නියමිතව ඇති බව සඳහන්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here