පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට හෙට ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රා-සෙනෙකා එන්නත ලබාදෙන බව පාර්ලිමේන්තු වේත්‍රධාරීවරයා සඳහන් කළා.

ඒ අනුව යුද හමුදා රෝහලේදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් හට කොරෝනා එන්නත ලබාදීමට නියමිතයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here