අමෙරිකාවේ ටෙක්සාස් ප්‍රාන්තයේ වාහන 100කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් එකමත එක අනතුරට ලක්වී තිබෙනවා.
විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන ආකාරයට අනතුරින් 6 දෙනෙකු පමණ ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා
.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here