කටාන, මිරිස්වත්ත ප්‍රදේශයේ පවත්වාගෙන ගිය නීතිවිරෝධි ගිනිඅවි ගබඩාවක් පොලිස් විශේෂ කාර්යය බළකාය විසින් වටලා තිබෙනවා.

පොලිස් විශේෂ කාර්යය බළකාය විසින් එහි තිබී ගිනිඅවි 08ක් සහ ජීවඋණ්ඩ 1171ක් සොයා ගෙන තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here