නව මහාධිකරණ විනිසුරුවරුන් 12 දෙනෙකුට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අතින් පත්වීම් ලබා දුන් බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර සිටියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here