පෞද්ගලික බස්රථ හිමියන්ගේ සංගමය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිබූ බස්රථ වර්ජනය නවතා තිබෙනවා.

ලීසිං පහසුකම් සඳාහා ගාස්තු වැඩිකර දෙන මෙන් රජයට බල කරමින් මෙම වර්ජනය අද ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිබුණා.

මේ අතර අද බස්රථ සංගම් හා රජය අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට නියමිත බව අන්තර් බස්රථ සම්මේලනයේ සභාපති සරත් විජය කුමාර සඳහන් කළා

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here