නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දියාවට ලබා නොදීමට ගත් තීරණයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව විසින් ඉන්දියාවට ගෙවිය යුතුව ඇති ඩොලර් මිලියන 400ක ණය මුදල ඉතා කඩිනමින් ගෙවන ලෙස එරට බලධාරීන් විසින් දන්වා ඇතැයි වාර්තා වේ.

මෙම ණය මුදල කෙටිකාලීන ගෙවීමේ පදනම මත ලබාගත් එකක් වන අතර මෙතෙක් එය ආපසු ගෙවීමට මෙරට රජය කටයුතු කර නැත.

ඒ සම්බන්ධයෙන් තවත් මාස 6ක කාලයක් ලබා ගැනීම සදහා ආණ්ඩුවේ පාර්ශ්වයෙන් ලිපියද මේ වනවිට සකස් කොට ඇති බවද දැනගන්නට ඇත.

මීට අමතරව ආණ්ඩුව තවත් ණයක් ඉන්දීය රජයෙන් ඉල්ලා තිබුණු අතර එයද ලබා නොදීමට මේ වනවිට ඉන්දීය රජය තීන්දු කර ඇති බව නිලනොවන ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here